Zoom

คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom

การประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล Video Conference เป็นการติดต่อสื่อสารช่องทางหนึ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกก็สามารถติดต่อประสานงานกันได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม Zoom เป็นซอฟต์แวร์การประชุมผ่านระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับการประชุม การคุยงาน การอบรมสัมมนา การเปิดคอรส์ออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 100 คน นอกจากนี้ระหว่างการประชุม ยังสามารถบันทึกวีดีโอไปพร้อมกันได้ และยังมีฟีเจอร์สุดเจ๋งในการแชร์หน้าจออีกด้วย

PI-Zoom.pdf

Zoom for G Suite

เราสามารถติดตั้ง Zoom for G Suite ได้ ใช้เพื่อนัดหมายที่ต้องการลงใน Google Calendar ติดตั้งได้จากลิงก์นี้นะครับ