Hangouts Meet

Presentation - Hangout Meet for Teaching

การชี้แจงการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

เข้าร่วมจาก Meet

ใน Meet คุณจะเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้หรือจะป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุมก็ได้

วิธีเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com/

  2. เลือกการประชุมจากรายการกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้

  3. คลิกเข้าร่วมเลย

การสร้างแบบสอบถาม หรือข้อสอบออนไลน์ ผ่าน Google Forms Part.1

การสร้างแบบสอบถาม หรือข้อสอบออนไลน์ ผ่าน Google Forms Part.2