แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

ตารางเปรียบเทียบแอปพลิเคชั่นประชุมออนไลน์

คู่มือการใช้งานแอปเคชั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่

02-คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่.pdf

ระบบที่ใช้ในการเรียนการสอน

เครื่องมืออื่น ๆ เช่น การจัดเก็บงาน การส่งงาน การนำเสนอ การทำแบบทดสอบ การสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์